SZC logo

Szolnoki Szakképzési Centrum

OM kód: 203056/005 | 5000 Szolnok, Petőfi utca 1.

Intézmény logo

Szolnoki SZC Petőfi Sándor Technikum és Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA
Széchenyi 2020

Projektek

Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Program

Országos szinten a 2007/2008-as tanévben kezdődött el a program.

Tagintézményünk kezdetektől részt vesz a Városi Kollégiummal közösen a munkában.

A program célja: A szakközépiskolai képzésre felvételt nyert halmozottan hátrányos helyzetű tanulók eljuttatása a választott szakma megszerzéséhez, valamint munkaerő piaci esélyeik növelése, hogy a jelenleginél nagyobb arányban tanulhassanak eredményesen.

A gyerekek még 8. osztályos korukban jelentkezhetnek a programba a tavaly megváltozott időpontban, május hónapban. A felvételi elbeszéléseken a kollégium és az iskola képviselői is részt vesznek, közösen döntünk a leendő 9-esek felvételéről, hiszen a programban résztvevő tanulók: sikeres tanulmányi előmenetele, szociális hátrányainak csökkentése, kulturális javakhoz való hozzáférése a kollégium, és az iskola együttes feladata.

 A tanulók egy-egy mentorhoz vannak beosztva, akik megbízatásukat önként vállalták, s feladatuk a következő:

–        A mentorált tanuló személyiségének alapos megismerése és fejlesztése

–        A mentorált tanuló tanulmányi munkájának iskolai előmenetelének fokozott figyelemmel kísérése és segítése. A kompetencia felmérések értékelése a szaktanár segítségével.

–        Az iskolai teljesítmény függvényében javaslatot tesz a felzárkóztató, kompetenciafejlesztő foglalkozásokon való részvételre, ellenőrzi és biztosítja a tanuló ezen való részvételét. Szükség szerint javaslatot tesz a foglalkozások, tantárgyak átgondolására.

–        Rendszeresen konzultál a mentorált tanuló szaktanáraival, tájékozódik tanulmányi előmeneteléről.

–        Ellenőrzi a tanuló iskolai foglalkozásokon való megjelenését, hiányzását jelzi a kollégiumi csoportvezető tanárának.

–        Szükség szerint részt vesz a szakiskola és kollégium közötti eseti megbeszéléseken, közös rendezvényeken, folyamatosan tartja a kapcsolatot a kollégiumi nevelőtanárral, a mentorált tanulóval kapcsolatban felmerült problémák hatékony megoldása érdekében. Minden hónap végén a naplómásolatot eljuttatja a kollégiumi nevelőtanárnak.

–        Egyéni szükségletek szerint kapcsolatot tart a szülői házzal, lehetőség szerint részt vesz a kollégium által szervett családlátogatásokon.

–        Ajánlott a tanév folyamán minimum 1 program vagy foglalkozás megtekintése a kollégiumban.

–        A tanuló iskolai tevékenységéről szöveges értékelés készítése.


Partnereink

SZC logo

Szolnoki Szakképzési Centrum


Szolnoki SZC Petőfi Sándor Technikum és Szakképző Iskola

5000 Szolnok, Petőfi utca 1.

Telefon: +36-56/420-203 vagy +36-20/533-0342

E-mail: petofi@szolmusz.hu

OM azonosító: 203056/005

Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2021/000758


2024Szolnoki SZC Petőfi Sándor Technikum és Szakképző Iskola